EFT POWER :

Denne behandlingsformen er en videreutvikling av EFT.  Dette er en veldig fin og skånsom måte å bearbeide gamle og vanskelige hendelser på. Denne behandlingsformen kan brukes dersom du har vanskelig for å legge negative hendelser bak deg,hendelser som lager begrensninger for deg i livet her og nå. I EFT power kan du bli mer klar over hvor problemet kommer fra,og dermed ha bedre forutsetninger for å frigjøre deg med dette.

Det kan feks være :

  • Lavt energinivå.
  • Dårlig selvfølelse og selvbilde.
  • Traumer eller angst.
  • Forskjellige typer frykt som feks frykt for å kjøre bil,  for å fly, for å snakke i forsamling.
  • Følelsen av å ikke være god nok.
  • Og den kan være andre emosjonelle utfordringer.