Hypnoterapi er hypnose brukt i behandling. Det kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Det er en terapiform hvor pasienten er i en meget avslappende tilstand,men den er bevisst hva som skjer. Vi henvender oss her til det ubevisste sinnet, da det er mer mottakelig for informasjon og forslag til endring enn det bevisste sinnet.

Hypnoterapi er en forsiktig og enkel teknikk som kan brukes mot feks:

Søvnproblemer,lav energi, vektreduksjon,lav selvfølelse, angst,fobier, personlig utvikling,røykeslutt mm.

Vanlige spørsmål om Hypnoterapi:

1.Hvorfor benytte hypnoterapi?
Det er i ditt ubevisste sinn oppførsel, holdninger og minner ligger. Hypnoterapi henvender seg til ditt ubevisste sinn, og kan derfor endre det som befinner seg der, og dermed få deg til å endre på oppførsel, vaner/uvaner som ligger lagret der, som f.eks. å slutte og røyke.

2. Hva skjer i løpet av en behandling? 
Det første en terapeut må gjøre er å få informasjon fra deg. Hva er ditt problem eller ønske, hvordan oppleves dette i din hverdag osv. Dette blir så benyttet i den videre behandlingen.

3. Hvordan føles det å være i hypnoterapi?
Dette vil nok variere fra person til person. De fleste opplever en behagelig avslappet tilstand. Du er imidlertid mentalt våken, med har en begrenset fokusering.

4. Er det normalt å være nervøs forut for første behandling? 
Ettersom de fleste ikke har erfart hypnose tidligere, er det ikke unaturlig at det kan knyttes en viss spenning til hva som skal skje. Dersom du føler uro foran første behandling, skal du ta dette opp med terapeuten, som da vil fortelle deg hva som vil skje, slik at du kan slappe av og nyte behandlingen.

5. Vil jeg være bevisst på hva som skjer under hypnoterapi?
De aller fleste er bevisst på hva som skjer og hva som blir sagt. Det kan imidlertid tenkes at du ikke husker alt som blir sagt. Dette er helt normalt, og har absolutt ikke noe å si for utfallet, ettersom det er ditt ubevisste sinn vi henvender oss til.

6. Vil jeg miste kontrollen mens jeg er i hypnoterapi?
Som klient hos meg er du alltid i kontroll. Du tillater deg selv å slappe av og du tillater deg selv å motta de forslag som blir gitt, fordi du selv velger å gjøre det, i forvissing om at dette vil være nyttig, og til ditt eget beste.

7. Kan hypnoterapeuten få meg til å si ting jeg ikke vil fortelle?
Som nevnt tidligere, er du i kontroll. Du vil derfor ikke risikere å fortelle noe du ikke selv ønsker å si. Du kan også velge å ikke si noe i det hele tatt. Men husk at en hypnoterapeut vil ditt eget beste, og vil kun ønske at du sier noe dersom det kan være til hjelp for deg

8. Kan alle benytte hypnoterapi?
Alle som har evnen til å følge instruksjoner kan hypnotiseres. Du blir fortalt hva du skal gjøre, og velger selv å gjøre dette. I en terapeutisk sammenheng innebærer dette at du mottar forslag fra en hypnoterapeut, mens du er i en dyp avslappet tilstand. Men kun hvis du tillater deg selv å gjøre det. Derfor sier vi at all hypnose er selvhypnose.

9. Brukes det medikamenter i behandlingen?
Nei. Hverken hypnoterapi eller EFT bruker noen form for medikamenter.